Pasja zmieszana z doświadczeniem

Kreatywna agencja, która tworzy innowacyjne produkty

Pomysły na produkty cyfrowe

ZOO Extension

ZOO zapewnia znacznie ulepszone wrażenia w Joomla. Kluczową funkcją jest możliwość tworzenia własnych niestandardowych typów zawartości. Tworzysz zawartość, a ZOO przynosi elementy, aby ją ustrukturyzować i sprawić, żeby wyglądała lepiej!

Formy wynagrodzenia

Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie.

Crowdfunding

Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.

Sytuacja prawna

Crowdfunding jest w większości krajów prawnie nieuregulowany. Pierwszą próbę prawnego uregulowania crowdfundingu podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama, podpisując 5 kwietnia 2012 roku ustawę o nazwie "JOBS Act" i wchodzącą w jej skład Crowdfunding Act.

Gościmy

Odwiedza nas 672 gości oraz 1 użytkownik.

Szukaj