Pasja zmieszana z doświadczeniem

Kreatywna agencja, która tworzy innowacyjne produkty

Pomysły na produkty cyfrowe

Formy wynagrodzenia

Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie.

Ten rodzaj crowdfundingu, zwany też crowdfundingiem udziałowym, jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania nowych projektów biznesowych, tak zwanych start-upów i jest w tym przypadku formą inwestycji. Drugą formą nagrody jest oferowanie wpłacającym produktu, którego wyprodukowanie będzie możliwe dzięki prowadzonej zbiórce, jest więc to forma przedsprzedaży. Mechanizm ten z powodzeniem wykorzystują muzycy, pozyskując w ten sposób środki na opłacenie studia nagraniowego i wydanie nowego albumu.

Projektodawca nie musi ograniczać się do wyżej wymienionych form wynagrodzenia dla członków społeczności finansującej projekt. Może ono przyjmować formę nagród rzeczowych czy świadczenia usługi na rzecz wpłacających lub innych form wynagrodzeń. Przykładem jest społecznościowe finansowanie produkcji filmowych, gdzie zależnie od wysokości wpłat nagrodą może być wymienienie nazwiska w napisach końcowych, udział w pokazie przedpremierowym, płyta DVD z filmem, udział w zdjęciach w charakterze statysty, aż po udział w zyskach z dystrybucji filmu.

Gościmy

Odwiedza nas 4246 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj